//
Par Nodibinājumu

Vēsture

2009.gadā Mātes Terēzes kongregācijas mājas klostermāsu darba iedvesmotiem cilvēkiem radās iniciatīva veidot pusceļa māju bezpajumtniekiem un citiem cilvēkiem krīzes situācijā, kuri sirgst no atkarībām un ir vismazāk aizsargātā sabiedrības daļa.

Veiksmīgi savesti kopā un piesaistījuši vēl trīs aktīvistus, entuziasti izstrādāja statūtus un dibināja Nodibinājumu „Nova Vita”. Nosaukums cēlies no latīņu vārdiem ”Jauna dzīve”, simboliski paužot organizācijas ideju dot otru iespēju cilvēkiem, kuri nonākuši uz ielas savas atkarības dēļ  vai otrādi, dot iespēju „pakritušiem” cilvēkiem sākt jaunu dzīvi.

Nodibinājums ”Nova Vita” Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts 2009.gada 6.martā. Tā paša gada 20.maijā nodibinājumam tika piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Dievs svētīja ar Katoļu baznīcas īpašuma ēku Katoļu ielā 14, kuru Baznīca nodeva beazatlīdzības nomā multifunkcionāla evanģelizācijas centra atvēršanai kopā ar tās vadītāju Danu Valiju Anskaiti. Ēkas kopējā platība ir 1500 kv.m., tā atrodas blakus Sv. Franciska Romas katoļu baznīcai.

Vīzija

Nodibinājuma mērķis ir veicināt bezpajumtnieku un atkarīgo rehabilitāciju, sociālo integrāciju un dzīves kvalitātes pieaugumu, veicināt iespējas bezpajumtnieku un atkarīgo fiziskās, intelektuālās, psihiskās un sociālās funkcionēšanas uzlabošanai, stimulēt viņus saņemt palīdzību un pakalpojumus, kas palīdzētu mainīt dzīvi, sasniedzot cilvēka cieņai atbilstošu dzīves veidu un apstākļus.

Misija

Mēs vēlamies kalpot mūsu brāļiem un māsām, jo īpaši – nabadzīgākajiem, palīdzot viņiem kļūt brīviem no atkarībām un atgriezties cilvēka cieņai atbilstošā dzīvē. Mēs zinām, ka to paveikt – tas ir Dieva darbs, un sekojam Viņa aicinājumam nebūt vienaldzīgiem pret savu tuvāko.

„Betlēmes žēlsirdības māja” ir vieta, kur ir gaidīti cilvēki, kas cieš no jebkāda veida atkarības, vēlas kļūt brīvi un ir gatavi noteiktu laiku dzīvot, strādāt un lūgties kopienā.