//
Semināri

Projekta uzsākšanas seminārs

2014.gada 22.janvārī

 SEMINĀRA PROGRAMMA

9:45- 10:00      Dalībnieku reģistrācija

10:00-10:20      Semināra atklāšana. Par Nodibinājuma „Nova Vita” sociāli karitatīvo rehabilitācijas centru „Betlēmes Žēlsirdības māja” (Nodibinājuma „Nova vita” valdes  priekšsēdētāja Valija  Anskaite)

10:20- 10:50     Par projektu „Integrēta pieeja atkarīgo personu sociālajai iekļaušanai” (Projekta koordinatore Līga Roķe)

11:00- 11:30 Projekta “Motivācijas programmu izstrāde un ieviešana bezpajumtniekiem-bezdarbniekiem” īstenošanas rezultāti un secinājumi (Rīgas patversmes direktore Dagnija Kamerovska)

KAFIJAS PAUZE

12:00 – 12:30  Psihosociālās rehabilitācijas iespējas atkarīgām personām Latvijā: secinājumi  par programmu efektivitāti, iespējām un izaicinājumiem  (Psiholoģe, RSU lektore, Dr.psych. Jeļena Koļesņikova)

12:30 – 13:00  Sociālā uzņēmējdarbība: definīcija un iespējas (Jānis Balevičs, LU)

 

Informatīvais seminārs par integrētu pieeju atkarīgo personu sociālajai iekļaušanai

2014. gada 20.februārī

SEMINĀRA PROGRAMMA

9:45- 10:00      Dalībnieku reģistrācija

10:00-10:30    Semināra atklāšana Par Nodibinājuma „Nova Vita” sociāli karitatīvo rehabilitācijas centru „Betlēmes Žēlsirdības māja” (SIA „Skaistuma saloni Gabriels”, Nodibinājuma „Nova vita” valdes priekšsēdētāja Valija Anskaite)

10:30- 11:00   Biznesa un sociālās uzņēmējdarbības salīdzinājums (Jānis Balevičs,

Latvijas Universitāte)

11:00- 11:30   Sociālās uzņēmējdarbības virzieni, jomas Latvijā (Andris Bērziņš,

biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” direktors)

KAFIJAS PAUZE

12:00 – 12:20 Sociālā uzņēmuma, kurš nodarbina seniorus dizaina produktu ražošanā,

pieredze: (Zane Bojāre, SIA „Z2B”, zīmols „Lude”)

12:20 12:40    Sociāla uzņēmuma, kurš nodarbina invalīdus dizaina priekšmetu

izstrādē, pieredze (Charles Bourrier, „JŪHŪ „)

12:40 – 13:00 Ražojoša sociālā uzņēmuma pieredze: (Madara Makare, SIA „DIZZ” ,

zīmols „HOOP”)

 Seminārā uzsvars tika likts uz sociālās uzņēmējdarbības tēmu. Viens no projekta mērķiem ir veidot iestrādes sociālajai uzņēmējdarbībai, kas būs kā palīdzība „Betlēmes žēlsirdības mājas” iemītnieku darba prasmju atjaunošanā un darba vietu nodrošināšanā pēc rehabilitācijas programmas. Semināra viesi tika iepazīstināti ar projekta mērķiem, kā arī dažādu sociālajā uzņēmējdarbībā pieredzējušu cilvēku stāstījumu par viņu aktivitātēm, atbalstot un nodarbinot cilvēkus, kam klājas grūtāk.

Seminārā ar savu pieredzi dalījās Valija Anskaite, SIA „Skaistuma saloni Gabriels” vadītāja un arī nodibinājuma „Nova vita” valdes priekšsēdētāja. Līdzekļus, ko izdodas nopelnīt uzņēmumā, viņa investē „Betlēmes žēlsirdības mājas” attīstībā, tādējādi palīdzot cilvēkiem ar atkarības problēmām.

Zane Bojāre, kas pārstāv SIA „Z2B” (zīmols „Lude”), stāstīja par to, kā šis sociālais uzņēmums nodarbina seniorus dizaina produktu ražošanā. Viņa stāstīja par iespējām, izaicinājumiem un grūtībām, kas radušies uzņēmuma attīstības gaitā. Kā vienu no pozitīvajiem aspektiem viņa minēja to, ka šādam uzņēmumam ir vieglāk piesaistīt sadarbības partnerus.

Dizaineris Čārlzs Burijērs iepazīstināja ar sociālā dizaina iniciatīvu „JŪHŪ”. Tās mērķis ir savest kopā dizainerus un sociālā riska grupu pārstāvjus. Sociālais dizains top atbildīgā veidā un ar empātiju, un uzsvēra, ka cilvēks ir vissvarīgākais resurss. „JŪHŪ” pirmais sadarbības partneris ir biedrība „Gaismas stars”, kuras telpās ir izveidota keramikas darbnīca un ceplis, kurā top skaistas krūzītes.

Ar savu pieredzi dalījās arī Madara Makare, kas pārstāvēja SIA „DIZZ” zīmolu „HOPP”. Viņas pārstāvētais uzņēmums ražo trīsriteņus, kas ir īpaši ērti cilvēkiem ar dažādiem kustību traucējumiem. Uzņēmums rūpējas par to, lai šiem cilvēkiem viņu radītais produkts cenas ziņā būtu pieejams.

„Latvijas Samariešu apvienības” vadītājs Andris Bērziņš stāstīja par pēdējo biedrības veiksmīgi īstenoto visnotaļ inovatīvo sociālo projektu „Samariešu atbalsts mājās”. Tās mērķis ir attīstīt kvalitatīvu un pieejamu aprūpi vientuļiem, veciem cilvēkiem lauku reģionos. Viņš atzina, ka idejas konkrētām iniciatīvām rodas no empātijas – no tā, ka ierauga konkrētu cilvēku vajadzību. Pēc tam ir jāizsapņo rezultāts un jābūt pietiekami lielam entuziastam, lai šo ieceri īstenotu.

Vadībzinātnes doktorants Jānis Balevičs no Latvijas Universitātes noslēgumā aicināja visus veidot kontaktus un domāt par kopīgām sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvām. Nodibinājums „Nova vita” pauda būt par koordinatoru ceļā uz šāda veida sadarbību.

Citas saites par šo projekta semināru:http://www.katolis.lv/main.php?parent=30&id=6138