//
Vēsture

Ar Romas Katoļu baznīcas Latvijā arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča uzticēšanos un svētību sociāli karitatīvā rehabilitācijas centra “Betlēmes žēlsirdības mājas” izveides vajadzībām tika pieškirta ēka Katoļu ielā 14, kur 2011 . gadā labiekārtojām telpas atkarīgo cilvēku rehabilitācijas vajadzībām. Ar dažu privātu sponsoru palīdzību izremontējām dušas telpu un tualeti. Iegādājāmies vienu no malkas apkures katliem, otru mums sponsorēja”RBS  Skals”.

Par  sociāli karitatīvā rehabilitācijas centra dzimšanas dienu pieņēmām datumu, kad centrā iestājās pirmais klients – 2011. gada 31. augustu.

Sākotnēji rehabilitācijas programma tika veidota pēc parauga, kā tas notiek līdzīgos rehabilitācijas centros Ukrainā, sadarbība ar kapucīnu mūkiem un ar ” Misionāru skolas” Ukraina sagatavotiem kalpotājiem. Pēc pirmā pastāvēšanas gada, sapratām, ka ir nepieciešams terapeitisks darbs ar cilvēkiem. Apkopojot Latvijas atkarību speciālistu pieredzi, aprobējot 12 soļu principos balstītu programmu “Atlantis” un līdzšinējo praksi, tika izstrādāta četru posmu rehabilitācijas programma.

“Betlēmes žēlsirdības mājas” darbība līdz 2013. gada augustam pastāvēja tikai uz brīvprātīgā darba un ziedojumu principa. Kopš 2013.gada novembra, kad sākām realizēt EEZ finanšu instrumenta projektus, saņēmām atbaltu no fondiem “Renovabis” un “Bonifatiuswerk”, esam pilnveidojuši rehabilitācijas programmu un uzsākt sociālo uzņēmējdarbību.

Kopš 2017.gada sadarbojamies ar Rīgas Domes Labklājības departamentu, nodrošinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem krīzes situācijās, kurus uz rehabilitācijas programmu nosūtījis Rīgas Sociālais dienests. Ceram, ka šī sadarbība turpināsies.