//
Vēsture

Ar Romas Katoļu baznīcas Latvijā arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča uzticēšanos un svētību sociāli karitatīvā rehabilitācijas centra “Betlēmes žēlsirdības mājas” izveides vajadzībām tika pieškirta ēka Katoļu ielā 14, kur 2011 . gada vasarā labiekārtojām telpas atkarīgo cilvēku rehabilitācijas centra vajadzībām. Ar dažu labdaru palīdzību izremontējām dušas telpu un tualeti,  iegādājāmies vienu no malkas apkures katliem, savukārt otru kā dāvanu saņēmām no “RBS  Skals”.

Par  sociāli karitatīvā rehabilitācijas centra dzimšanas dienu ir pieņemts datums, kad rehabilitācijas centrā iestājās pirmais klients – 2011. gada 31. augusts.

Sākotnēji rehabilitācijas programma tika veidota pēc parauga, kā tas notiek līdzīgos rehabilitācijas centros Ukrainā, sadarbība ar kapucīnu mūkiem un ar Ukrainas misionāru skolā sagatavotiem kalpotājiem. Pēc pirmā pastāvēšanas gada sapratām, ka ir nepieciešams pilnveidot programmu, pievienojot terapeitiskās nodarbības atkarības tēmu analīzei. Apkopojot Latvijas atkarību speciālistu pieredzi, aprobējot 12 soļu principos balstītu programmu “Atlantis”, smeļoties Day Top kopienu pieredzi un mūsu pašu līdzšinējo praksi, tika izstrādāta četru posmu rehabilitācijas programma. Pateicamies mūsu speciālistiem un supervizorei par ieguldījumu programmas pilnveidošanā.

“Betlēmes žēlsirdības mājas” darbība līdz 2013. gada augustam pastāvēja tikai uz brīvprātīgā darba un ziedojumu pamata. Kopš 2013.gada novembra, kad sākām īstenot EEZ finanšu instrumenta projektus, saņēmām atbaltu no fondiem “Renovabis” un “Bonifatiuswerk”, esam pilnveidojuši rehabilitācijas programmu un izveidojuši iestrādes sociālajai uzņēmējdarbībai. MUms ir iespēja apsaimniekot zemi Pēternieku pagastā, mūsu iespēju robežās audzējam mājlopus un dārzeņus.

Kopš 2017.gada sadarbojamies ar Rīgas Domes Labklājības departamentu, nodrošinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem krīzes situācijās (Rīgas iedzīvotājiem), kurus uz rehabilitācijas programmu nosūtījis Rīgas Sociālais dienests. Ceram, ka šī sadarbība turpināsies.