//
Sociālās rehabilitācijas programma cilvēkiem, kas cieš no atkarībām

Sociālās rehabilitācijas programma pieaugušiem cilvēkiem, kas cieš no atkarības

 

Programmas ilgums: 1 gads. Pēc programmas pabeigšanas ir iespēja pusgadu dzīvot rehabilitācijas centra Pusceļa mājā. Programmas laikā rehabilitācijas programmas dalībnieki pastāvīgi dzīvo rehabilitācijas centrā, viņiem tiek nodrošināts uzturs, apģērbs, higiēnas preces. “Betlēmes žēlsirdības mājā” dzīvo vidēji  12 cilvēki.

 

Programma norit četrās fāzēs, katrā no tām ir noteikti mērķi, uzdevumi, iespējas un ierobežojumi. Katras fāzes ilgumu nosaka klienta atveseļošanās dinamika, lēmumu par pāreju nākošā pakāpē pieņem speciālistu komanda.

 

I – Motivācijas fāze (vidēji 1,5 – 2 mēneši)

Pārbaudes laiks  (iepazīstas ar noteikumiem, dienas režīmu, uzsāk adaptāciju vidē) un adaptācija kopienā (sociālā izpēte, rehabilitācijas plāna izstrāde). Norit Olaines novada Pēternieku pagastā.

II – Izvērstā fāze (vidēji 5 mēneši)

Intensīvs terapeitiskais darbs ar atkarību (darbs grupā un individuāli), sevis izzināšana, pienākumu un atbildības paplašināšanās terapeitiskās kopienas ietvaros, atveseļošanās motivācijas stabilizācija, pakāpeniska iesaistīšanās Anonīmo Alkoholiķu (Anonīmo Narkomānu u.c.) kustībā

III – Sociālo problēmu risināšanas fāze (vidēji 2,5 mēneši)

Intensīvs terapeitiskais ar atkarību (darbs grupā un individuāli), sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām sociālo problēmu risināšanā, izvēlētā profesijas/kvalifikācijas virziena realizācija, personības stabilizācija, attiecību atjaunošana ar tuviniekiem, dalība Anonīmo Alkoholiķu (Anonīmo Narkomānu u.c.) pašpalīdzības grupās, orientācija uz nākotni, darba meklējumi.

IV – Sociālās integrācijas fāze (3 mēneši)

Darba meklējumi un darba gaitu uzsākšana, pāreja uz dzīvi reālā vidē un atsevišķā rehabilitācijas centra korpusā

 

Rehabilitācijas programmā iekļautās aktivitātes:

● Ikdienas dzīve un darbs kopienā

● Terapeitiskās nodarbības grupā, balstītas 12 soļu principos

 • Psihologa konsultācijas, mākslas terapijas nodarbības, mākslas nodarbības (māla darbnīca)

● Dzīves un darba prasmju atjaunošana un nostiprināšana

● Sociālā darbinieka konsultācijas sociālo problēmu risināšanas gaitā

● Svēto Rakstu iepazīšana, ikdienas lūgšana, iespēja sarunai ar kapelānu

● Kultūras pasākumu apmeklēšana

● Kopīgiem spēkiem meklēsim iespējas atsākt algota darba veikšanu atbilstoši iespējām un spējām

 

Galvenie noteikumi rehabilitācijas programmā:

Alkohola un citu apreibinošu vielu nelietošana, nav atļauts smēķēt

 Nenotiek  emocionālā un fiziskā agresija

 Atturēšanās no seksuālām attiecībām

 Aktīva piedalīšanās programmā

 Tiek saglabāta klienta konfidencialitāte

 Pašatbildība, pašaprūpe

 

Specifiskie noteikumi:

I, II, III fāzē –  pārvietošanās ārpus rehabilitācijas teritorijas ierobežota,  darbinieka vai klientu grupas vecākā pavadībā; ierobežota pieeja telefonam (I fāzē nav nekādas saziņas ar tuviniekiem, draugiem);  tikšanās ar draugiem, tuviniekiem – sākot no programmas 6.mēneša, saskaņojot ar programmas vadītāju.

III fāzē – iziešana no rehabilitācijas centra teritorijas – sociālo problēmu risināšanai, iestāžu apmeklējumam, brīvdienās – brīvais laiks ārpus rehabilitācijas centra teritorijas.

 

Rehabilitācijas programmas uzdevumi:

 1. Nostiprināt motivāciju dzīvei bez psihoaktīvām vielām vai procesiem
 2. Atjaunot fizisko un psiholoģisko veselību, pieņemt iegūtos neārstējamos veselības bojājumus, kas radušies atkarības rezultātā
 3. Apzināt un mazināt bērnībā un jaunībā radušās psihoaktīvo vielu vai procesu lietošanas rezultātā iegūtās personības noslieces, destruktīvos ieradumus un uzvedības modeļus
 4. Trenēties racionāli, saprātīgi risināt problēmsituācijas ikdienas dzīvē
 5. Sekmēt psiholoģisko un sociālo briedumu
 6. Apgūt/atjaunot dzīves un darba prasmes
 7. Atjaunot attiecības ar tuviniekiem
 8. Apzināt savas profesionālās vēlmes, iespējas, paaugstināt profesionālo kvalifikāciju, uzsākt darba gaitas programmas nobeigumā
 9. Integrēties skaidrības uzturēšanai palīdzošās grupās un aktivitātēs, lai turpinātu atveseļošanos pēc rehabilitācijas programmas pabeigšana

 

Lai iestātos programmā, nepieciešams:

 • Būt skaidrā – bez intoksikācijas pazīmēm;
 • Izziņa, ka neslimo ar tuberkulozi (rentgenologa slēdziens) – ja tāda nav, tiek dots nosūtījums izmeklējuma veikšanai bez maksas.
 • Vēlēšanās pārstāt lietošanu, atveseļoties un mainīt savu dzīvi