//
NVO sadarbības tīkls

Priecīgs jaunums, ka  2014.gada 21.janvārī biedrība “„Resocializācijas un Integrācijas Asociācija”  reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā. Tās sastāvā ir 3 NVO: Nodibinājums Fonds ,,Zilais Krusts”, Biedrība ,,Integrācija sabiedrībai” un Nodibinājums „Nova Vita”.  Biederība dibināta ar mērķi aizstāvēt no ieslodzījuma vietām iznākušos cilvēkus, ar mērķi palīdzēt tiem veiksmīgi resocializēties sabiedrībā un nepieciešamības gadījumā rehabilitēties no atkarībām. 

Ar NVO Sadarbības tīkla veidošanas nepieciešamību esam saskārušies savā ikdienas darbā, lai efektīvi noritētu atkarīgo personu ārstēšanai. Pirmo reizi runājot ar klientu ir nepieciešams diagnosticēt, kas konkrētam cilvēkam ir vispiemērotākais un efetīvākais veids. Tāpēc ir jāapzina visas organizācijas, kas sniedz dažāda veida palīdzību atkarīgajiem. Projekta “Atkarīgais de jure un de facto”atklāšanas seminārā konstatējām, ka sadarbība ir nepieciešama ne tikai NVO starpā, bet arī ar valsts insitūcijām, jo mums ir vieni un tie paši klienti.

Par visefektīvāko sadarbības veidu vienosimies kopīgā seminārā, uz kuru tiek uzaicinātas visas NVO un valsts iestādes (kā Nodarbinātības Vasts aģentūra, Probācijas dienests, Sociālais dienests, Policija, patversmes utt.), kuras izrādījušas vēlēšanos piedalīties kopīgā sadarbības tīklā.  Apstiprinājumu ir izteikušas šādas organizācijas:

Biedrība “Kalnu svētību kopiena” http://www.bruknaskopiena.lv/

Starptautiskais sieviešu klubs http://www.iwcr.lv/latvia/ 

Rehabilitācijas centrs “Gaujas līči”

Biedrība “Neatkarība Balt” http://www.neatkariba-balt.lv/lv.html

Biedrība “Dia+logs” http://www.diacentrs.lv/

RSU “Minesotas programma”

“Atkarības Psihologu asociācija” http://atkaribaspsihologi.wordpress.com/

Atkarību profilakses centrs “Jūrmala”

Biedrība “Pins” http://www.pins.lv/

Biedrība “Zilais krusts” http://www.zilaiskrusts.lv/

Biedrība “Integrācija sabiedrībai”

LRKB “Cietuma kapelānu dienests”

Jaunatne ar Misiju http://www.ywamvpils.com/

Rīgas patversme

Biedrība “Tautas palīdzības fonds”

“Nodarbinātības Vasts aģentūra” http://www.nva.gov.lv/

Nodibinājums “Caritas Latvija” http://www.caritaslatvija.lv/

Taču tas netraucē pieteikties arī tām, kuras vēl nav paspējušas pieteikt savu dalību.

logo