//
Atkarība kā slimība

Saskaņā ar Slimību Profilakses un Kontroles centra datiem, 2016. gadā stacionārā uzņemto narkoloģisko pacientu (t.i., cilvēku ar dažāda veida atkarības diagnozēm) skaits bija 15657, un pirmreizēji reģistrēto ārstēto narkoloģisko pacientu skaits – 6998.  Jāņem vērā, ka tas ir tikai reģistrēto gadījumu skaits. Atkarību psihologi norāda, ka katrs piektais pieaugušais cilvēks Latvijā cieš no atkarības. Atkarība ir primāra, hroniska un progresējoša slimība, kas grauj ne tikai cilvēka fizisko un psihisko veselību, bet arī personību kopumā. Tā var izveidoties jebkuram cilvēkam neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izglītības, profesijas un reliģiskās piederības.

Atkarība ir primāra, hroniska (pastāvīga un ilgstoša) un progresējoša slimība, kas grauj ne tikai cilvēka fizisko un psihisko veselību, bet arī personību kopumā, ietekmē viņa sociālo statusu un palielina invaliditātes un mirstības risku.

Atkarība ir biopsihosociāla slimība, tātad tā ietekmē cilvēka bioloģisko, psihisko un sociālo funkcionēšanu. Atkarības iespaidā mainās veids, kā cilvēks domā, pārdzīvo emocijas, veido attiecības un rīkojas, un pamazām tiek grauta arī fiziskā veselība.

Atkarību raksturo:

  • uzmācīga, nepārvarama tieksme lietot vielu vai iesaistīties noteiktā uzvedībā (datora lietošana, azartspēļu spēlēšana, pornogrāfijas skatīšanās u.c.)
  • tolerances pieaugums (nepieciešamas arvien lielākas devas, lai gūtu labsajūtu)
  • kontroles zudums (nespēja atturēties no turpmākas lietošanas)
  • abstinence (lietošanas pārtraukšana rada grūti paciešamus psihiskus un fiziskus traucējumus)
  • sociāli bīstama uzvedība (likumpārkāpumi, vardarbība, pašnāvības mēģinājumi u.c.)

Atkarīgs cilvēks nav spējīgs atgriezties pie epizodiskas tās vai citas atkarību izraisošas vielas lietošanas. Atkarības procesu nevar kontrolēt tikai ar gribasspēku un raksturu. Atkarība no alkohola veidojas pamazām, vairāku gadu garumā, un cilvēks pats to visbiežāk nemana un neatzīst. Piemēram, tipisks alkohola atkarīgā viedoklis par savu dzeršanu ir: „Es to jebkurā brīdī varu pārtraukt.” Tomēr patiesība ir pretēja: atkarība ir slimība, kas jau rit savu gaitu, un, lai to izārstētu, ir nepieciešama palīdzība.

Atkarība ir slimība, kas nav ārstējama: pirmkārt tas izpaužas kā cilvēka nespēja iedzert vienu glāzi vai uzspēlēt vienu azartspēles raundu un pie tā apstāties, un tas tā būs visu mūžu; t.i., pirmā glāze noteikti nebūs pēdējā, jo smadzenes prasīs nākamo. Bet, izprotot atkarības dabu, pazīmes un attīstības likumsakarības, atkarīgais var visu atlikušo mūžu nodzīvot skaidrā.

Atveseļošanās gaitā pamazām tiek atjaunotas visas funkcionēšanas jomas, sākot no fiziskās un beidzot ar garīgo. Atkarīgajam nepieciešama speciālistu un atveseļojušos atkarīgu cilvēku atbalsts un palīdzība, lai saredzētu savas atkarības negatīvās sekas, bezspēcību atkarības priekšā, kā arī pakāpeniski apgūtu jaunus domāšanas, emocionālo reakciju un problēmrisināšanas veidus, veidotu reālistiskāku skatu uz sevi un dzīvi, kā arī uzturētu skaidrību.

Iespējamie palīdzības veidi atkarīgiem cilvēkiem:

  • Dalība pašpalīdzības grupās (Anonīmie Alkoholiķi, Anonīmie Narkomāni, Anonīmie Spēlmaņi u.t.t.)
  • Dalība īslaicīgās vai ilglaicīgās ārstēšanas vai rehabilitācijas programmās (28 dienu Minesotas programma, sociālās rehabilitācijas programmas, balstītas 12 soļu principos u.c.)
  • Psihologa vai psihoterapeita konsultācijas
  • Informatīvais tālrunis atkarību jautājumos (67 037 333)
  • Konsultācija pie narkologa (piem., Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Narkoloģiskās palīdzības dienestā)

NOTEIKTI IR VĒRTS MĒĢINĀT MEKLĒT PALĪDZĪBU UN BŪT GATAVAM TO SAŅEMT! Atveseļošanās no atkarības nav viegls ceļš, bet tas ir vienīgais ceļš, lai saglabātu/atjaunotu savu cilvēcisko cieņu, veselību, spējas un attiecības, un piedzīvotu dzīvi tās skaistumā, ar visām cerībām, izaicinājumiem un iespējām.

Izmantotie resursi: www.veseligsridzinieks.lv, www.tavaiizaugsmei.com