//
Filiāle “Pēternieki”

Sociāli karitatīvais rehabilitācijas centrs  „Pēternieki”

Kopš 2013.gada 1. septembra Olaines novada Pēternieku pagastā darbojas mūsu rehabilitācijas centra lauku filiāle, kurā programmas dalībnieki uzturas Motivācijas fāzes laikā, t.i., apmēram 1,5 – 2 mēnešus. Šajā laikā tiek pārbaudīta un nostiprināta programmas dalībnieku motivācija turpināt atveseļošanos no atkarības.

Pēterniekos ir lauku saimniecība, kurā programmas darbinieku un dalībnieki apstrādā zemi, sēj un ievāc ražu centra vajadzībām, kā arī apkopj gan vistas, gan trušus, aitas un kazas.

Šajā mājā ar tai pieguļošo lauku teritoriju paredzam ieviest lauku saimniecību rehabilitācijas centram iztikas vajadzībām ar organizācijas “Rīgas Starptautiskais sieviešu klubs” atbalstu.

Sākot ar 2014. gadu  pamazām esam sākuši attīstīt sociālo uzņēmējdarbību, darbojoties ar kokapstrādi, sveču liešanu, iegādājoties darba galdus un aprīkojumu.