//
Betlēmes Žēlsirdības māja

betlemes_zelsirdibas_majas_logo

“BETLĒMES ŽĒLSIRDĪBAS MĀJA”

 Atvērta kopš 2011. gada 31.augusta

MĒRĶIS

Palīdzēt atkarībās nonākušiem cilvēkiem, kuri vēlas mainīt savu dzīvi ne tikai ārējos dzīves apstākļus, bet arī atjaunot viņu personas cieņu, apzinoties savu vērtību, veidojot veselīgas attiecības un strādājot un kalpojot citiem.

STRĀDĀJAM, LAI PALĪDZĒTU ATKARĪGAJIEM:

 • pārtraukt atkarību izraisošu vielu lietošanu;
 • tikt skaidrībā pašiem ar sevi, atgūt atbildības un dzīves jēgas izjūtu;
 • kļūt patstāvīgam;
 • nokārtot attiecības ar piederīgajiem un draugiem;
 • atrast piemērotu nodarbošanos un brīvā laika pavadīšanas veidus.

Betlēmes žēlsirdības māja ir kristīgs palīdzības centrs, bet mēs respektējam katra mūsu iemītnieka brīvību izvēlēties viņu reliģisko pārliecību.

“Betlēmes žēlsirdības māja” ir atvērta jebkuram atkarībās nonākušam cilvēkam, bet primāri:

 • Maznodrošinātajiem, trūcīgajiem cilvēkiem, tajā skaitā bezpajumtniekiem;
 • Cilvēkiem, kas atbrīvojušies no ieslodzījuma vietām.

ATKARĪGO REHABILITĀCIJAS PROGRAMMA

 • Ikdienas dzīve un darbs kopienā.
 • Garīgās dzīves atjaunošana, padziļināšana un vadība, Svēto Rakstu iepazīšana.
 • Darbs ar 12 soļu programmu.
 • Kopīgiem spēkiem meklēsim iespējas atsākt algota darba veikšanu atbilstoši kopienas locekļu spējām.
 • Programmas ilgums: 1 gads (četras fāzes), pēdējie programmas trīs mēneši (resocializācijas fāze) – atgriežoties darba dzīvē.
 • “Betlēmes žēlsirdības mājā” dzīvo vidēji 12 cilvēki.
 •  2017. gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniedzām arī klientiem, kas saņēmuši nosūtījumu no Rīgas Sociālā dienesta. Turpinām to darīt arī 2018.gadā.

Sešu darbības gadu rezultāti:

 • 400 cilvēki (85% no tiem – bezpajumtnieki) iesaistīti rehabilitācijas programmā;
 •   Periodiski piesaistīti 8 brīvprātīgie darbinieki;
 • Līdzās pamata programmai – 12 soļu programmas terapeitiskajām nodarbībām grupā – tiek nodrošināts sociālā darbinieka atbalsts programmas dalībniekiem, mākslas terapijas nodarbības, māla un sveču darbnīca, u.c.
 • Renovēta lielākā daļa no rehabilitācijas centram piešķirtās ēkas Katoļu ielā 14 (pateicamies RKB arhibīskapam Z. Stankevičam un Sv.Franciska draudzei)
 • Esam līdzdibinātāji Resocializācijas un Integrācijas asociācijā, kur apvienojušās nevalstiskās organizācijas, kuru darbības mērķa grupa ir cilvēki no sociālās atstumtības riska grupām.

MŪSU IECERES TUVĀKAJAI NĀKOTNEI

 • Pabeigt rehabilitācijas centra ēkas renovāciju Katoļu ielā 14, uzsākt rehabilitācijas centra lauku filiāles renovāciju Pēternieku pagastā
 • Attīstīt sociālo uzņēmējdarbību (sveces, māla trauki, lauksaimniecības produkti)
 • Turpināt attīstīt lauku saimniecību pārtikas produktu audzēšanai
 • Sanitārās telpas bezpajumtniekiem (dušas telpas, dodot iespēju nomazgāties, izmazgāt veļu un nomainīt apģērbu).
 • Zupas virtuve bezpajumtniekiem