//
Fonda “Renovabis” līdzfinansētais projekts

Kopš 2016.gada jūnija ar Romas Katoļu baznīcas Vācijā labdarības fonda “Renovabis atbalstu īstenojam sociālās rehabilitācijas programmas aktivitātes – mākslas terapijas nodarbības, māla un sveču darbnīcas, grupu nodarbības atkarības tēmu izstrādē.

Līdztekus tam ir organizēti divi vasaras semināri rehabilitācijas programmas dalībniekiem un viņu tuviniekiem (2016.gadā – Lēdmanē “Trušu karalistē”, 2017.gadā – Cēsīs, “Gaujaslīčos”). Trīs dienu garumā viņi piedalījās grupu nodarbībās, radošās aktivitātēs un kopīgā brīvā laika pavadīšanā.

Tāpat, pateicoties projektam, rehabilitācijas programmā iesaistītajiem speciālistiem un brīvprātīgajiem ir pieejamas ikmēneša supervīzijas grupā.