//
Biedri

Sort by:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
SELECT u.ID as uid, u.display_name, cast(m4.meta_value as datetime) as last_activity, 99999 as distance, CASE WHEN u.display_name LIKE '% %' THEN right(u.display_name, length(u.display_name)-locate(' ', u.display_name)) ELSE u.display_name END AS surname FROM wp_users u LEFT JOIN wp_usermeta m4 ON u.ID = m4.user_id WHERE m4.meta_key = 'symposium_last_activity' AND (u.display_name IS NOT NULL) AND ( (lower(u.display_name) LIKE '%') OR (lower(u.display_name) LIKE '% %%') ) ORDER BY cast(m4.meta_value as datetime) DESC LIMIT 0,1000
L.T.L., last active 9 months ago.
NovaVita, last active 1 year ago.
Sanita Čevere, last active 2 years ago.

Grozs

Jaunākais Forumā

Uzticības tālrunis

atkarīgajiem, kuri ārstējas un vēlas atgriezties normālā dzīvē:

67214437