//
you're reading...

Jaunumi

Partnerība projektā “Much more”

Sākot ar 2017.gada rudeni, sadarbojamies ar Rīgas Domes Labklājības departamentu Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības projekta  “Much More” ietvaros, lai sekmētu vīriešu ar alkohola atkarību (atveseļojušos) iekļaušanos sabiedrības dzīvē. Projektā tiks izstrādāts un pilotēts intervences modulis, kas apvieno praktiskas grupu nodarbības ar sociālo iemaņu attīstīšanu, lai veicinātu sociālās rehabilitācijas procesa norisi, dzīves kvalitātes uzlabošanos, radošu personības izaugsmi un sociālo prasmju attīstību. 2018.gada aprīlī tika uzsākas veselīga uztura, sporta un mūzikas terapijas nodarbības, kas tiks īstenotas līdz 2019. gada aprīlim. Projektā iesaistītas arī citas nevalstiskas organizācijas no Latvijas, Zviedrijas un Somijas, kuras strādā ar sociālās atstumtības riska grupas cilvēkiem.

Projekta mājas lapa angļu valodā:

http://projectmuchmore.weebly.com/

Informācija par projektu vietnē Veselīgs rīdzinieks:

Projekts “VAIRĀK IESPĒJU!” (“MUCH MORE”)