//
you're reading...

Jaunumi

Konference „Kompleksa pieeja atkarīgo personu integrācijai”

2015.gada 11. maijā Sv. Ģimenes mājā projekta ietvaros notika konference  „Kompleksa pieeja atkarīgo personu integrācijai” . Konferencē piedalījās projekta partnera- Rīgas Domes pārstāvji, sociālie darbinieki, narkologi un psihologi no dažādām iestādēm un nevalstiskām organizācijām, kas ir ieinteresētas atkarīgo personu rehabilitācijā un resocializācijā. Konferences viesi ieradās no dažādām Latvijas pilsētām un novadiem.

Par pieredzi, kas iegūta projekta laikā stāstīja projekta vadītāja, nodibinājuma Nova vita  valdes priekšsēdētāja Valija Anskaite. LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā Eksperte Ineta Pikše iepazīstināja klātesošos ar valsts piedāvātajām iespējām personu ar atkarības problēmām sociālajā rehabilitācijā. I. Pikše prezentēja arī statistikas datus par nepilngadīgām personām un pieaugušajiem, kas šos pakalpojumus izmantojuši laikā no 2010. līdz 2014. gadam un tam izlietoto valsts  finansējuma apjomu.

Atkarību kā biopsihosociālu slimību, pievēršoties tās medicīniskajiem aspektiem, savā prezentācijā raksturoja narkologs- psihiatrs I.Landsmane.

Projekta partnera Rīgas Domes Rīgas Sociālā dienesta atkarību profilakses sektora vadītāja Mg.psych. Kristīne Mozere iepazīstināja klātesošos ar šī  sektora mērķiem, resursiem piedāvājumu, kas, organizēts dažādos Rīgas rajonos,  ir brīvi pieejams ikvienam, bezmaksas un anonīms.

Ar Sociālā rehabilitācijas centrā „Betlēmes žēlsirdības mājā”  projekta „Integrēta pieeja atkarīgo personu sociālajai integrācijai” realizējamo  psihosociālās rehabilitācijas programmu iepazīstināja Nova vita valdes locekle, Mg. psych. Līga Roķe- Reimate. Viņa raksturoja  tipiska programmas   klienta „profilu”, sniedza skaitlisku informāciju par klientiem, kas laikā no 2013.gada septembra līdz 2015.gada maijam ir piedalījušies programmā.  L. Roķe-Reimate  iepazīstināja klātesošos ar rehabilitācijas un resocializācijas programmu,  tās sadalījumu fāzēs, raksturojot katras fāzes saturu, uzdevumus un norises gaitu. Par dejas un kustību terapijas nozīmi rehabilitācijas procesā informēja programmas speciāliste Mag.sc.sal. Alise Dūdiņa, deju un kustību terapeite. Viņa uzsvēra to, ka šāds terapijas veids palīdz mazināt klientu depresīvo noskaņojumu, iemāca pārvaldīt emocijas, apzināties prāta – ķermeņa saistību, atklāt jaunu pieredzi, kā arī ievērot grupas noteikumus un pārvaldīt attiecības. Par savu pieredzi programmā liecināja tās dalībnieks Ģirts.

Par sociālo uzņēmējdarbību kā nozīmīgu nākotnes iespēju atkarīgo personu psihosociālajā rehabilitācijā informēja Jānis Balēvičs, stāstot par sociālās uzņēmējdarbības specifiku, koncepciju par sociālo uzņēmējdarbību Latvijā un  paredzamo valsts atbalstu  tai.

Konference noritēja lietišķā un draudzīgā atmosfērā, tās dalībnieki labprāt piedalījās diskusijā, kas visiem klātesošajiem ļāva gūt jaunu informāciju un vērtīgas atziņas.