//
you're reading...

Bez kategorijas

IELŪGUMS TEV

BETLEMES_ZELSIRDIBAS_MAJA_AVERSS_1 (1)betlemes_zelsirdibas_majas_logo

Sociāli karitatīvajam rehabilitācijas centram

„Betlēmes žēlsirdības māja” trīs gadi

Dārgie draugi!

2014.gada 31.augustā nodibinājuma „Nova vitawww.novavita.lv uzturētajam sociāli karitatīvajam rehabilitācijas centram „Betlēmes žēlsirdības māja” Rīgā Katoļu ielā 14 aprit trīs gadi. Par godu jubilejai plkst.15.00 notiks pateicības Svētā Mise.

„Betlēmes žēlsirdības mājas” mērķis ir palīdzēt tiem atkarībā nonākušajiem, alkoholiķiem un narkomāniem, kuri vēlas mainīt ne tikai dzīves ārējos apstākļus, bet mainīt dzīves būtību — atjaunot savas personas cieņu (atgūt atbildības un dzīves jēgas izjūtu), veidot veselīgas attiecības (sakārtot attiecības ar piederīgajiem un draugiem), strādāt un kalpot sabiedrībai (atrast piemērotu nodarbošanos un brīvā laika pavadīšanas veidu).

Par „Betlēmes žēlsirdības mājas” dzimšanas dienu 31.augusts kļuvis tāpēc, ka šajā dienā 2011.gadā tika uzņemts pirmais klients. Trīs gadu laikā „Betlēmes žēlsirdības māja” pie sevis ir uzņēmusi jau 180 klientus. Ne visiem izdevies sākt jaunu dzīvi, tomēr 19 klienti pēc vairāku mēnešu ilgās rehabilitācijas programmas iziešanas turpina iespējami pilnvērtīgu jaunu dzīvi.

Līdz 2013.gada augustam „Betlēmes žēlsirdības māja” darbojās tikai uz brīvprātības pamatiem. Kopš 2013.gada novembra tiek īstenoti Sabiedrības integrācijas fonda administrētie Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekti „Atkarīgais: de iure un de facto” un „Integrēta pieeja atkarīgo personu sociālajai iekļaušanai”, kas sniedz iespēju algot speciālistus, izstrādāt rehabilitācijas programmu un uzsākt sociālo uzņēmējdarbību.

„Betlēmes žēlsirdības māja” pateicas līdzšinējiem atbalstītājiem — Andrejam, Kasparam, Laimai, Benitai, Kārlim, Kristīnei, Sandrai, Danai, Aleksandram, Anitai, Allai, Valdim, Rīgas Starptautiskajam Sieviešu klubam, poligrāfijas grupai „United Press”, maiznīcai „Lielezers”, „Hanzas maiznīcai”, „K—Rauta”, „RBSSKALS”, „Caritas International”, „Bonifatiuswerk” un daudziem citiem. „Betlēmes žēlsirdības māju” var atbalstīt ar ziedojumiem — sabiedriskā labuma statusa nodibinājums „Nova vita”, reģistrācijas numurs 40008137356, „Swedbank” konta numurs LV72HABA0551034255532.

„Betlēmes žēlsirdības māju” vada uzņēmuma „Double Sun” vadītāja Valija Dana Anskaite (e—pasts: dana@doublesun.lv, mob.tel.29221901), kas par savu darbību ieguvusi Rīgas Domes balvu „Labā zvaigzne Rīgai 2012” nominācijā „Sirds cilvēks — atbalsta un cerības nesējs” www.catholic.lv/main.php?parent=30&id=5266.

Svētīgā māte Terēze: „Mīlestība nevar palikt pati sevī — tad tai nav jēgas. Mīlestība jāieliek darbībā, un šī darbība ir kalpošana. Mīlestības sūtība var nākt tikai no vienotības ar Dievu. Un šīs vienotības auglis ir mīlestība pret ģimeni, pret kaimiņu, pret nabadzīgo.”

IELŪGUMS TEV

– ja Tu ciet no kāda cilvēka pārmērīgas dzeršanas;
– ja Tu Jūti dusmas, sāpes, apjukumu tāpēc, ka nevari ietekmēt sava tuvinieka dzeršanu;
– ja Tev šķiet, ka dzīve ir kļuvusi nevadāma, un tā ir pilnībā pakārtota tuvinieka dzeršanai…;
plakāts par līdzatkarību
 līdzatkarīgie

Grozs

Jaunākais Forumā

Uzticības tālrunis

atkarīgajiem, kuri ārstējas un vēlas atgriezties normālā dzīvē:

67214437